STK'lar İçin Çözüm Ortaklıkları: Varolanlar ve Yeni Alanlar

STK'lar İçin Çözüm Ortaklıkları: Varolanlar ve Yeni Alanlar

Ülkemizde sivil toplum kuruluşları (STK) için birçok paydaş bulunmakta ve bu paydaşlar çözüm ortakları sağlamaktadır. Bu ortaklıklardan öne çıkanları aşağıdadır.

Varolanlar

Microfon: Sivil toplumun burs platformu olarak Microfon (Eski adıyla E-bursum) https://microfon.co/ aracılığıyla hizmet vermektedir. Microfon ile 1.5 milyondan fazla gence hızlıca ulaşma ve iletişimi güçlendirme olanakları mevcuttur. Microfon üzerinden burs, eğitim, etkinlik, iş ve staj ilanları vererek sürekli büyüyen ve etkileşimi yüksek topluluklar oluşturabilirsiniz.

Pikan Ajans: Türkiye’nin ilk sivil toplum ajansı olan Pikan Ajans 2015 yılından bu yana sivil toplum kuruluşları için kaynak, iletişim, kampanya ve kapasite geliştirme alanında çalışmaktadır. Kurumsal kapasitenizi artırmak ve profesyonel iletişim ve kaynak geliştirme desteği almak isterseniz Pikan Ajans’tan hizmet alımı yapabilirsiniz. https://pikanajans.com/ 

Haber Duyuruları: www.sivilalan.com, sivil toplum alanındaki iş ilanlarını, projeleri, etkinlikleri, eğitimleri güncel olarak takip edebileceğiniz, sivil toplumun sesine güç katmaya çalışan örnek bir sosyal girişimdir. STÖ olarak sizde iş ilanlarınızı, projelerinizi bu platform üzerinden yaygınlaştırabilirsiniz. Sivil toplum alanındaki güncel bilgileri takip etmek için sivilalan.com internet sitesini ziyaret edebilir, e-bültenlerine üye olabilir veya telegram grubuna dahil olabilirsiniz. 

STK Master: STK Master, Sivil Toplum Kuruluşlarının, sorunsuz, eksiksiz ve verimli yönetilebilmesi için, 360 derece hizmet vermek üzere kurulmuş bir şirkettir. Bir derneğin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve işleyişiyle alakalı süreçlerinde kesintisiz destek sağlamak üzere faaliyetlerini sürekli geliştiren STK Master, bünyesinde Dernek Danışmanlığı başta olmak üzere Kaynak Geliştirme Danışmanlığı, Proje Danışmanlığı, Hukuki ve Mali Danışmanlık da sağlamakta, güncel yönetmelik ve düzenlemeleri anlık olarak takip etmektedir. https://stkmaster.com/ 

TÜSEV Filantropi Profesyonelleri: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından Değişim için Bağış Projesi kapsamında ilk kez 2014 yılında başlayan program olan Filantropi Profesyonelleri Eğitimi, filantropinin gelişimini önemseyen ve bu alandaki bilgi ve becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen STÖ çalışanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. https://www.tusev.org.tr/tr 

AbilityPool: www.AbilityPool.com ilgi alanınıza, yetenek ve yetkinliğinize uygun projeleri keşfetmenizi sağlayarak takip eden ve raporlayan bir gönüllülük platformudur. Gönüllü olmak istiyorum ama nereden başlayacağım veya Kurumsal Gönüllülük üzerine neler yaparız dediğiniz noktada sürdürebilir çözümler sunar. 

Açık Açık Sosyal Girişimi: Açık Açık Sosyal Girişim’in amacı sosyal girişimlerin ne derece ortak kriter ve prensipleri karşıladıklarını, ne derece şeffaf olduklarını ve hesap verdiklerini gösterdikleri bir platform yaratmak. Bu platformun sosyal girişimlerin kendi kendilerini değerlendirmelerine imkân tanımasını, sosyal girişimlere yönelik yatırım, kredi, hibe ve ödüllerin verilmesinde yatırımcılara ve seçici kurullara yardımcı olmasını düşünülmektedir. 

Her girişim kendi koşulları içinde varoluş nedenini, gelir modelini, etkisini ve finansal bilgileri paylaşarak ve Açık Açık Sosyal Girişim beyanını imzalayarak şeffaflık içinde sosyal girişimler ekosistemindeki yerini açık açık kamuoyuyla paylaşarak Açık Açık Sosyal Girişim platformuna dahil olabilir. Sosyal girişiminizi Açık Açık Sosyal Girişimi’nin belirlediği kriterlere göre şekillendirebilir ve finansal ve sosyal etki alanınızı daha fazla artırabilirsiniz.  Bu platform üzerinden alandaki aktif sosyal girişimleri takip edebilirsiniz. 

https://acikacik.org/ 

Açık Açık Platformu: Açık Açık, Türkiye’de, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir STÖ’lerle bağışçıları bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur. Platform üzerinden bağış yapmak istediğiniz toplumsal sorun alanı ve belirlediğiniz alandaki kurumları karşılaştırabilir, desteklemek istediğiniz STÖ’nün şeffaf olup olmadığına bakabilirsiniz. Açık Açık, STÖ’nün kendisini  şeffaf olarak niteleyebilmesi için hangi kriterleri sağlaması gerektiğini de uluslararası standartlar doğrultusunda tanımlamaktadır. Bağışçılık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren bu platformda  STÖ olarak yer almanız potansiyel bağışçı ve destekçilerinizle şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde ilişki kurmanızı sağlayacaktır. https://acikacik.org/ 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF): Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), araştırma, eğitim ve işbirliği yoluyla sosyal inovasyonu teşvik etmek için sosyal etki üzerine bir araştırma ve uygulama merkezi olarak 2012 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. KUSIF, sosyal etki alanında Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biridir ve sosyal etki çalışmalarında bir referans noktası haline gelmiştir. KUSIF, Türkiye Sosyal Etki Grubuna liderlik etmekte ve Türkiye'de sosyal etki ölçümü ve yönetimi için standartlar belirlemek için çalışmaktadır. 

https://kusif.ku.edu.tr/en/about-us/ 

Etki Yap: Türkiye’de “etki yatırımı” kavramının daha iyi tanınması ve yeni bir yatırım modeli olarak yaygınlaşmasını sağlamak için Etki Yatırımı Derneği çatısı altında, Nisan 2020 tarihinde kurulmuştur. Platform, dünyada ve Türkiye’de giderek önem kazanan etki yatırımı modeli hakkında hem sektörler arasında, hem de kamuoyunda farkındalık oluşturup etki yatırımı ekosistemini geliştirmeyi hedeflemektedir. 

https://www.etkiyap.org/hakkimizda/ 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) 2004 yılında, ülkemizde katılımcı demokrasinin gelişiminde sivil toplumun önemine inanan bir grup fikir önderi ve aktivist tarafından kuruldu. https://www.stgm.org.tr/ 

FinTech Çözümleri Olarak Yuvarla ve Fonzip: Yuvarla, banka ve kredi kartlarıyla yaptığın harcamalarının küsuratını bir sonraki TL'ye yuvarlayarak aradaki kuruşları seçtiğin dernek veya vakıfa bağışlayabildiğin alternatif bir bağış uygulamasıdır. Bu uygulama aslında mağazalardaki bağış kumbaralarının dijitalleşmiş halidir. Forbes Dergisine göre ‘’Kartla yapılan alışverişlerde küsuratın yuvarlanmasıyla STÖ’lere her yıl 1 milyar lira kaynak yaratılabilir". 

STÖ olarak Yuvarla’ya dahil olmak ve Yuvarla üzerinden bağış yapmak isterseniz https://yuvarla.com/  sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

“Her Şey STK’lara Özel” sloganıyla çalışan Fonzip.com’da ise sivil toplum kuruluşlarının son teknolojiyi kullanarak dünyayı dönüştürebileceğine inanıyoruz. Bu yüzden kurulduğumuz 2016 yılından beri STK’ların potansiyellerini ortaya çıkartacak en ileri kaynak geliştirme ve STK yönetim araçlarını geliştiriyor ve her kurum için ulaşılabilir hale getiriyoruz. https://fonzip.com/tr 

Good For Trust: Dr. Uygar Özesmi tarafından ilk defa Türkiye’de kurulan ve Türetim Ekonomisini hayata geçiren bir platform. Good4Trust.org’da ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticileri destekliyor ve iyilikleri paylaşarak insanların birbirine ilham vermesini sağlıyor, insanların doğayla uyumlu ve barış içinde oldukları bir gelecek için çalışıyor.

https://good4trust.org/

Öğrenme Tasarımları: ‘‘Öğrenmek Eğlencelidir’’ sloganıyla çalışan Öğrenme Tasarımları çocuk, genç, yetişkin, herkesin oynama ve keyifle öğrenme hakkı olduğunu savunuyor, öğrenmeyi kolay ve keyifli hale getiren oyunlar ve yenilikçi öğrenme programları tasarlıyor. https://ogrenmetasarimlari.com/ 

Gençlere Yönelik Eğitim ve Mentorluk Çalışmaları: Mikado Danışmanlık, Yetkin Gençler, Yeni Bir Lider, Young Guru Academy gibi yapılar bu alanda öne çıkan yapılar. Önümüzdeki dönemde gençlere yönelik bu tarz çalışmaların artarak devam edeceği öngörülüyor.

Hibe Veren Kuruluşlar: Sivil topluma dönük hibe veren kuruluşların sayısı giderek artıyor. AB, T.C. Devleti, ve birçok kurumun dışında sivil inisiyatifler öncülüğünde de bu tarz yapıların kurulduğunu görüyoruz. Dalyan Vakfı, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı, Turkish Philanthropy Funds, Bolu Bağışçılar Vakfı bunlardan bazıları.

Sosyal Garaj: Sosyal Garaj olarak bizler sivil toplum kuruluşlarına öğrenme yönetim sistemleri için çözüm ortağı ve sivil topluma yönelik eğitimler aracılığıyla kurumsal kapasite gelişimine ilişkin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. www.sosyalgaraj.net 

Yeni ve İhtiyaç Duyulan Alanlar

Sosyal Garaj olarak geçmiş dönemdeki tecrübelerimizin yanı sıra son dört ayda 300 STK ile görüşüp çalışmalarımızı ve işbirliği olanaklarını ele aldık. Bu araştırmalarda gördüğümüz hususlar çerçevesinde STK’ların birçok konuda çözüm ortaklıklarına ihtiyaç duydukları. Aşağıda bunları ele alacağız.

STK’lar bursiyerlerini geliştirmek istiyor. Bunun için e-öğrenme en önemli araçlardan birisi olarak görülüyor. Yalnızca bursiyerlere hizmet verecek bir e-öğrenme platformuna duyulan ihtiyaç büyük.

İlkokul, ortaokul, lise gibi alanlarda özellikle özel okullardan kaynaklı olarak sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik gibi alanlarda öğrencilere sunulacak e-öğrenme çözümleri de önümüzdeki dönemde artan bir şekilde talep edilecek gibi görülüyor.

Diğer bir alan ise online mentorluk. Bu alanda çalışan ve online altyapısı buna izin veren yapıların sayısı yok denecek kadar az. Mentorluk ve tersine mentorluk çalışmaları sivil toplumda giderek öne çıkacak alanlar.

Mikro hibe platformları da başta gençlik çalışmalarında daha fazla kullanılacak gibi görünüyor. Bu alanda şu ana kadar yalnızca BP şirketi Sosyal İnovasyon Merkezi ile birlikte Gelişim Seninle projesini yürütüyor. Önümüzdeki dönemde gençlik projelerinde bu tarz çalışmaların özellikle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ile kullanılması olası.

Gidilecek Yollar İçin Fikir Alışverişleri Sosyal Garaj’da

Dünyanın giderek karmaşıklaşan sorunlarına hep birlikte yenilikçi ve sosyal etkisi yüksek çözümler üretmek için Sosyal Garaj’da birlikte geliştirelim ve üretelim. 

Biliyoruz ve inanıyoruz. Ülkemiz ve dünyamız bunu hak ediyor.

Sosyal Garaj Ekibi

Yorumlar

Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın