“Öğrenme Hedefleri” ve “Öğrenme Çıktıları” Arasındaki Farklar Nelerdir?

“Öğrenme Hedefleri” ve “Öğrenme Çıktıları” Arasındaki Farklar Nelerdir?

İlk bakışta, “öğrenme hedefleri” ile “öğrenme çıktıları” arasında gerçekten bir fark olmadığını düşünebilirsiniz. Konuyu biraz araştırsanız bile, çoğu zaman bu terimlerin birbirinin yerine kullanıldığını göreceksiniz.

Ancak, bazı önemli farklılıklar vardır. Bu makalede, e-öğrenmenizin etkinliğini artırabilmeniz için bu farklılıklara ve bunları anlamanın neden önemli olduğuna bakacağız.

Öğrenme hedefleri Vs. Öğrenme çıktıları

Öğrenme hedefi, eğitmenin kurslarını oluşturma ve öğretme amacıdır. Bunlar, eğitmenin kursunda gündeme getirmesini istediği belirli sorulardır. 

Öğrenme çıktıları bu soruların cevaplarıdır. Öğrencinin dersi alarak kazanacağı spesifik, ölçülebilir bilgi ve becerilerdir.

Öğrenme hedefleri genellikle eğitmenin bakış açısından (eğitmen neyi başarmak istiyor?) görülür.

Öğrenme çıktıları ise daha çok öğrencinin bakış açısından görülür (bir öğrenci olarak kurs bana ne öğretecek?). 

Elbette ikisi birbiriyle yakından ilişkilidir, çünkü kurs amacına başarıyla hizmet ettiği sürece bir eğitmenin hedefleri nihayetinde öğrencinin çıktılarına çevrilecektir.

Öğrenme hedeflerinin faydaları

Öğrenme hedefleri ilgili tüm taraflar için bir amaç duygusu geliştirmeye yardımcı olur. Eğitim tasarımcıları ve eğitmenlerin odaklarını sunumdan öğrenciler için ilgi çekici bir deneyim yaratmaya kaydırmalarını sağlar. Öğrenciler ve yöneticiler de bu süreçten fayda sağlar. Belirttiğimiz her grup için  öğrenme hedeflerinin faydaları aşağıdaki gibidir.

a) Öğrenciler için faydaları

Oryantasyon: Öğrenciler, kursun önceden hangi soruları soracağına dair bir fikir edinebilir. Bu, bir kursa katılarak deneyimleyecekleri beceri veya bilgi değişiklikleri hakkında daha iyi bir fikre sahip olmalarını sağlar.

Öğrenci eylemi: İstenen öğrenme hedeflerini önceden bilmek, öğrencilerin ilgi alanlarına ve hedeflerine göre ders seçmelerini sağlar. Öğrenciler, içeriğin belirli bölümlerini inceleyebilir, materyalle seçici olarak etkileşim kurabilir, farklı öğrenme yöntemlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını belirleyebilir, hangi bölümleri atlayacaklarına karar verebilir veya kurs boyunca kendi ilerlemelerini değerlendirebilir.

b) Eğitmenler ve eğitim tasarımcıları için faydaları

İçerik planlaması: Kursun veya modülün hangi soruları yanıtlamayı amaçladığını bilmek, içeriği oluşturmayı büyük olasılıkla kolaylaştıracaktır. Eğitmenler ve yazarlar bölümleri stratejik olarak sıralayabilir, her bölümün tamamlanmasının ne kadar süreceğini belirleyebilir ve hatta hangi bilgilerin, özelliklerin veya görüntülerin gerekli olduğunu belirleyebilir. Başka bir deyişle, üzerinde çalışabilecekleri ve içeriği uyumlu hale getirebilecekleri bir taslakları olur.

Stratejik içerik ayarlaması: Eğitim tasarımcıları için öğrenme hedefleri, takip içeriği geliştirmek için bir ön koşul olabilir. Eğitim tasarımcılarına ve eğitmenlere, kurs içeriğinin beklenen davranışları doğru bir şekilde yansıtıp yansıtmadığını değerlendirme şansı verir. Eğitim tasarımcıları ve eğitmenler bu değerlendirmeye dayanarak, kurs içeriğini hedeflere daha iyi uyacak şekilde ayarlayabilecek veya hatta ilgili takip kursları oluşturabilecekler.

c) Yöneticiler ve yönetim için faydaları

Daha iyi değerlendirme: Herhangi bir değerlendirmenin amacı, öğrencinin ilerlemesini izlemek ve öğrencilere geri bildirimde bulunmaktır. Öğrenme hedefleri, bir not verme kılavuzu olarak hizmet ederek bu süreci basitleştirebilir. Yönetim, öğrencinin ilerlemesini ve başarısını ölçmek için açık bir standart olarak öğrenme hedeflerine güvenebilir, bu da öğrenciler için daha doğru ve anlamlı geri bildirime yol açabilir.

Öğrenme hedeflerini tanımlamadan önce, öğrencilerin hangi öğrenme seviyelerine ulaşmasını istediğinizi belirlemeniz gerekir. Bunun için endüstri standardı, altı öğrenme seviyesine sahip Bloom taksonomisidir. Öğrenmenin en temel düzeyi “Hatırlamak”,  “Anlamak”, “Uygulamak”, “Analiz Etmek”, “Değerlendirmek” ve en üst düzeyi ise “Yaratmak”tır.

Öğrenme çıktıları neden önemlidir?

Eğitmenler ve eğitim tasarımcıları için çıktılara odaklanmak, kursunuzun etkinliğini artırmanın harika bir yoludur. Bunun nedeni, kendinizi öğrencinin yerine koymaya teşvik etmesidir. Öğrenme çıktılarını bilinçli olarak kelimelere dökerek, bir eğitmen olarak amacınızı daha net anlarsınız.

Öğrenme çıktıları eğitmenlere, öğrencilere ve yöneticilere bir kursun işini yapıp yapmadığını ve materyale yaklaşımınızı geliştirmeniz gerekip gerekmediğini değerlendirmek için net, ölçülebilir kriterler sağlarlar. Aklınızda net bir öğrenme çıktısıyla başlarsanız kursun başarısız olduğunu veya bu çıktıya ulaşmakta zorlandığını görürseniz, yaklaşımınızı yeniden düşünmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Bir eğitim yöneticisi iseniz, muhtemelen öğrenme çıktılarını finansal açıdan da düşüneceksiniz. Sonuçta, kuruluşunuz eğitim programına değerli kaynaklar yatırıyor, bu nedenle eğitim içeriğinin bu yatırımdan iyi bir getiri sağlaması önemlidir. Öğrenme çıktıları tam olarak bu yatırım getirisidir.

Bu, belirli bir eğitim etkinliğinin zaman ve paraya değip değmediğini değerlendirmek için net, ölçülebilir öğrenme çıktılarının gerekli olduğu anlamına gelir. Bir kurs öğrenme çıktılarını sağlayamazsa, yeni bir strateji denemenin zamanı gelmiştir.

Öğrenme çıktılarının faydaları

Son olarak, öğrenme çıktılarının herhangi bir öğrenme programının üç ana paydaşı olan öğrenciler, eğitmenler ve yöneticiler için öğrenme deneyimini nasıl iyileştirdiğine bakalım.

Öğrenciler için faydaları

a) Öğrencilere kurs sırasında kazanacakları belirli bilgi ve becerileri daha iyi anlamalarını sağlar.

b) Baştan çıktılara odaklanmak; kazanılacak ilgili, pratik bilgi ve becerilere daha fazla vurgu yapar.

c) Bu durum, öğrenmeyi daha etkili hale getirir, çünkü öğrenciler istenen çıktının neye benzediği konusunda net bir fikre sahiptir.

d) Net öğrenme çıktıları, öğrencilerin içeriğin ve değerlendirmelerin neden kendileriyle alakalı olduğunu görmelerine de yardımcı olur.

Eğitimciler için faydaları

a) Öğrenme çıktılarına odaklanmak, eğitmenlerin öğrencinin bakış açısıyla daha fazla temas kurmasını sağlar. Ayrıca kurslarını oluştururken eğitmenlere daha net bir amaç duygusu verir.

b) Kurs tasarımcılarının en iyi değerlendirme tekniklerini seçmelerine yardımcı olur.

c) Öğrenme çıktılarıyla birlikte eğitmenler, kurslarının başarısını değerlendirmek için ölçülebilir bir standarda sahip olurlar.

Yöneticiler ve yönetim için faydaları

a) Öğrenme çıktıları tanımlandığında, yöneticilere belirli bir kursun, kaynağın veya aktivitenin iyi bir yatırım getirisi sağlayıp sağlamadığını ölçmek için net bir işaret verir.

b) Yöneticilerin eğitim programlarının etkinliğini bir bütün olarak değerlendirmelerini sağlar.

c) Kurs yaratıcılarının performansını değerlendirmek için bir rehber görevi görür, böylece gerektiğinde yöntemleri geliştirebilir ve daha iyi çıktılar elde edebilirler.

d) Son olarak, öğrenme çıktılarına odaklanmak, yöneticilerin, tüm faaliyetlerin öğrencilere başarı için ihtiyaç duydukları bilgi ve araçları sağlamaya odaklandığı, öğrenci odaklı bir eğitim programı oluşturmalarına olanak tanır.

Bu yazı, Easy Generator sitesinden Sosyal Garaj Dönüşüm Öncüsü Abdullah OSKAY tarafından "Resmi olmayan çeviri resmiden üstündür. (Informal over formal)" ilkesiyle Türkçe'ye kazandırılmıştır.

Yorumlar

Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın