Mesafeli Satış Sözleşmesi

Sosyal Garaj Eğitim, Bilişim, Sosyal İnovasyon, Proje ve Reklam Ltd. Şti. 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. Taraflar

Satıcı/Hizmet Sağlayıcı

Satıcı/Hizmet Sağlayıcı Adı ve Unvanı

Sosyal Garaj Eğitim, Bilişim, Sosyal    

İnovasyon, Proje Ve Reklam Ltd. Şti. 

Adresi  

Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. Niyazibey Apt. 17/8 Çankaya, Ankara, Türkiye

Mersis No  

 

Telefon

+90 312 418 46 58

E-Posta   

sosyalgaraj@bazgirisim.com 

İnternet Sitesi Adresi

www.sosyalgaraj.net

Alıcı/Ücretli Üye Bilgileri

Alıcı Adı Soyadı

 

Alıcı T.C. Kimlik No

 

Alıcı Adres

 

Alıcı Telefon No

 

Hizmet / Ürün Bilgisi

Uzaktan Eğitim Video+Kitap

Satın Alınan Eğitim

 

Eğitim Kullanım Süresi

1 Yıl

Toplam Satış Bedeli

… TL (%18 KDV Dahil)

Taksit Sayısı

En fazla 12 Eşit Taksit

MADDE 2. 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.sosyalgaraj.net domain adresinden elektronik ortamda ya da telefon ile siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

ALICI, SATICI'nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda ya da telefonda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmet sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3.

3.1. Elektronik ortamda alınan hizmet/hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, özellikleri,  satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

3.2. ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda SATICI hizmet siparişinde sorun tespit ettiği durumlarda ve  ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde hizmetin yürürlüğe girmesini 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için hizmet siparişini iptal eder. Satış iptalinde ALICI toplam ödeyeceği tutarın %40’ını ödemeyi peşinen kabul eder.

MADDE 4.

4.1. ALICI, üyeliğe hak kazanacak işlemleri tamamlandıktan sonra , Kredi Kartı İle Satış, Banka Havale / EFT İle Satış ve Banka Havale / EFT ile Taksitli Satış yöntemlerinden biriyle satın almayı gerçekleştirir.

4.2. Kredi Kartı ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini kredi kartı ödemesiyle satış işlemi gerçekleşir.

4.3. Banka Havalesi/EFT Taksitli Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ya da telefonda kayıt olacağını belirttikten sonra verdiği mail adresine gönderilen onay postası ile ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve hizmetin bedelini SATICI’nın banka hesabına ortaklaşa karar verilen tarihlerde ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir.

MADDE 5.

5.1. SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.sosyalgaraj.net (SATICI) sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI'dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

5.3. Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır.

5.4. Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI’nın makul kontrolü dışındaki ve Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

5.5. SATICI, Sunduğu içerikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda farklı zamanlı yayınlarda sunumu yapan kişileri değiştirebilir. Bu değişim sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.

5.6. SATICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

5.7. Sözleşmeye aykırılık hallerinde SATICI’nın her türlü zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıya alınmış sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ALICI tazminat talebinde bulunamaz.

5.8. ALICI’nın, işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.

MADDE 6. 

Cayma Hakkı

Alıcı eğitime başlamadan (www.sosyalgaraj.net üzerinden eğitime başlamadan), onay postasının teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde iade edebilir. 

Düzenleme Tarihi                                                                                                                              

ALICI / TARİH / 

…./…./……

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın