Sosyal Fayda Eğitimleri

Demokratik Yönetişim Eğitimi

Modern yönetimler, demokrasinin etkili çalışmasıyla devletin gücünün dengeli bir şekilde denetlenmesine dayalıdır. Demokratik Yönetişim Eğitiminde bu hususlar kapsamlıca ele alınmaktadır.

0.0 0 Yorum

Kurs Hakkında

Demokratik Yönetişim nedir?

Birleşmiş Milletler’e göre demokratik yönetişim, demokratik süreçler ile ilgili prosedürlerin ve demokratik kurumların kurulmasının ötesine geçer. Demokratik yönetişim toplumun tüm kesimleri için sürdürülebilir ve kapsayıcı demokrasiyi teşvik etmeyi içerir. Bu kapsamda kuvvetler ayrılığı ve hükümet organlarının bağımsızlığı; gücün hukukun üstünlüğüne uygun olarak kullanılması; insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı; hem ulusal hem de yerel düzeyde işleyen sorumlu bir kamu hizmetinin şeffaflığı ve hesap verebilirliği gibi ilkeler demokratik yönetişimin temel hedefleridir. Demokratik yönetişim insani gelişme için belirleyicidir. Kurumlar, kurallar ve standartlar, katılımcı kapsayıcı siyasal süreçler, ülkelerin ekonomik büyümesinde, yönetim yapılarının ihtiyaçlara yanıt verebilirliğinde ve kadınların güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar.

Demokratik Yönetişim Eğitimi size ne kazandıracak?

Birleşmiş Milletler tarafından insani gelişmenin temel taşlarından sayılan demokratik yönetişim, sivil toplum alanında aktif olarak yer almak ve aktif vatandaş olmak isteyen tüm bireylerin hakim olması gereken bir konudur. Eğitim Doç. Dr. Bezen COŞKUN tarafından verilmektedir. COŞKUN’un bu alandaki akademik bilgi birikimini ve sivil toplumdaki uygulamaları paylaşacağı eğitime katılan öğrenciler, tüm bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin gözetildiği, demokrasi kültürünün yerleştiği bir toplum ideali için çok büyük önem taşıyan demokratik yönetişim kavramına, bu kavramın kapsamına ve uygulama alanlarına hakim olacaklar.

Bu eğitimden sonra katılımcılar sürüdürülebilir ve kapsayıcı bir demokratik toplum idealinin gerçekleştirilmesi için çalışan yerel ve uluslararası STK’lar ve uluslararası insani yardım kuruluşlarında aktif olarak yer alabilecekler.

Bu eğitimi alan öğrenciler;

 1. Demokratik yönetişim kapsamında yer alan temel kavram ve ilkeleri öğrenecek ve bu kavram ve ilkelerinin (varlığının/eksikliğinin) gündelik hayatımızdaki yansımalarını gözlemleyebilecekler.
 2. Aktif vatandaşlar olarak demokratik yönetişim ilkelerinin yaygınlaştırılması için geliştirilen projelerin içinde yer alabilecek ya da kendi projelerini geliştirebilecekler.

Eğitim nasıl yapılıyor?

Eğitim A-Senkron olarak yapılmaktadır. Video eğitimlerinin yanısıra konu ile ilgili açık kaynaklar paylaşılacak, bu şekilde katılımcılar demokratik yönetişim konusunda tam donanımlı hale getirilecektir.

Eğitimin sonunda sertifika veriliyor mu?

Evet. Eğitimin sonunda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi onaylı, e-devletten sorgulanabilir sertifika verilmektedir.

Bu eğitimden elde edilen gelirler, Sosyal Garaj Mikrohibe Programları doğrultusunda sosyal projeler için kullanılmaktadır.

Neler Öğreneceğim

 • Demokratik yönetişim kapsamında yer alan temel kavram ve ilkelerini
 • Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların Demokratik Yönetişim kapsamındaki yaklaşımlarını ve uygulamalarını;
 • Demokratik Yönetişim ilkelerinin uygulanabilmesi için aktif vatandaşlar ve sivil toplum üyeleri olarak yapabileceklerinizi;

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Sivil toplumda çalışmak veya gönüllü çalışmalarda bulunmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Kurs İçeriği

 • Devlet ve Hükümet
 • Demokrasi
 • Yönetişim
 • İyi Yönetişim
 • Demokratik Yönetişim
 • Demokratik Yerel Yönetişim
 • Katılım
 • Temsiliyet
 • Seçimlerin Adil Yapılması
 • Duyarlılık
 • Etkililik ve Verimlilik
 • Açıklık ve Şeffaflık
 • Hukukun Üstünlüğü
 • Etik Davranış
 • Yetkinlik ve Kapasite
 • Yenilik ve Değişime Açık Olma
 • Sürdürülebilirlik ve Uzun Dönemli Yönetim
 • Sağlam Mali Yönetim
 • İnsan Hakları
 • Kültürel Çeşitlilik ve Sosyal Kaynaşma
 • Hesap Verebilirlik
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 • İnsani Gelişim
 • İnsan Güvenliği
 • Haklar ve Özgürlükler
 • Toplumsal Eşitlik
 • Vatandaş - Devlet İlişkisi
 • Yerel ve Bölgesel Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü
 • Aktif Vatandaşlık ve Sivil Toplum
 • Demokratik Yönetişimde Sivil Toplumun Rolü
 • Savunuculuk
 • Ağlar ve Platformlar
 • Yerel-Bölgesel Demokratik Yönetişim Çalışmaları
 • Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi
 • İyi Uygulama Örnekleri
 • Sivil Toplumda Demokratik Yönetişim Çalışmaları İçin Kaynak Geliştirme
 • Hibe Programları ve Fonlar
 • Örnek Projeler

Bezen BALAMİR ÇOŞKUN

Uluslararası politika ve insani güvenlik konularında uzman olan Doçent Dr. Bezen Balamir Coşkun, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden lisans, Aalborg Üniversitesi Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans derecesini almış, Loughborough Üniversitesi’nde ise Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmıştır. 2003 yılından beri çeşitli ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarında ve araştırma merkezlerinde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yapan Coşkun, şu anda kendi kurmuş olduğu İzmir Policy Centre çatısı altında sivil toplum örgütlerine danışmanlık yapmakta aynı zamanda TED Üniversitesi’nde Küresel Vatandaşlık ek dal programında ders vermektedir.

0.0
5 Yıldız (0) 0%
4 Yıldız (0) 0%
3 Yıldız (0) 0%
2 Yıldız (0) 0%
1 Yıldız (0) 0%

Yorum Ekle

Demo Video
Kurs Fiyatı

₺ 1000

Peşin fiyatına kredi kartına 6 taksit imkânı.

Kurs Özellikleri
 • Kontejan: Var
 • Eğitim Süreci: 2 Ay
 • Eğitim Puanı: 100/95
 • Sınav Başarı Oranı: %98
SİZİ ARAYALIM

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın