Hakkımızda

1. Biz Kimiz?

Dünyanın giderek karmaşıklaşan sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilmek için geleneksel bağışçılık ve kurumsal sosyal sorumluluktan farklı olarak girişimciliği toplumsal pozitif dönüşümde konumlandırmak isteyen, etki yatırımı çerçevesinde sivil toplum ve sosyal fayda odaklı çözümler üretmek amacıyla yola çıkan bir grup idealist bireyiz.

2. Vizyon, Misyon, Temel Değerler

2.1. Vizyon

İnsan, toplum ve gezegen için adil ve sürdürülebilir bir yaşama erişme

2.2. Misyon

Sivil topluma ve sosyal faydaya ilişkin eğitim ve hibe tasarımı ve teknolojileri başta olmak üzere sosyal inovasyon temelli çözümler sağlamak

2.3. Temel Değerler

Sosyal Güven İlkesi: Sosyal Garaj, sosyal güven üzerine kurulmuş bir yapıdır. Tüm çalışmalarda “Önce Güven” ilkesi ile hareket edilir.

Katılımcılık ve Uzlaşı İlkesi: Ortaklar arasında uzlaşı (konsensus) ile karar alınması esastır. Ortaklarla ve gerekmesi durumunda paydaşlarla çevrimiçi toplantılarda bir araya gelinerek bilgilendirme yapılır, yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin ortakların ve paydaşların görüş ve değerlendirmeleri alınır.

Şeffaflık İlkesi: Ortaklara ve üyelere her 6 (altı) ayda veya herhangi bir ortakça veya üye tarafından talep edilen bir zamanda en geç bir hafta içinde yapılan çalışmalara ilişkin kapsamlı bir sunum atılır. Şeffaflığın iç paydaşların yanında dış paydaşlara yönelik sağlanması için gerekli tüm çalışmalar yapılır.

Sürdürülebilirlik İlkesi: Sosyal Garaj, tüm iş süreçlerini ve işlemlerini sürdürülebilir bir şekilde yapılandırmaya, çevresel ve sosyal anlamda olumsuz etkilerini azaltmaya ve olumlu etkilerini artırmaya odaklanır.

Yenilikçilik İlkesi: Sosyal Garaj, sosyal ve çevresel sorunlara sürekli yenilikçilik yaklaşımıyla çözümler üretir. Yenilikçi çalışmalar için gerekli araştırma, ortakları bilgilendirici ve karar alma sürecine dahil edici çalışma yapılır. Yenilikçi süreç başarısızlığa uğrasa bile sürecin sorumluluğu ve maliyeti sürece katılanlarca birlikte üstlenilir.

3. Hangi Sorunları Çözmek İstiyoruz?

Sorun 1: STK’ların en önemli çalışma alanlarından birisi farkındalık artırıcı eğitimler düzenlemektir. STK’ların bu eğitimleri düzenlerken üç önemli kısıtı bulunmaktadır.

İlk kısıt, etkili bir öğrenme tasarımı yapmaya ilişkin uzmanlarının veya danışmanlarının olmamasıdır. Bu durum, STK’ların düzenlediği eğitimlerin içeriği iyi olsa bile öğrencilerin takibi ve katılımı konusunda sorunlara neden olmaktadır.

İkinci kısıt, STK’ların Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) altyapılarına erişmede karşılaşılmaktadır. Dünyada açık veya kapalı kaynak kodlu birçok LMS programı bulunmaktadır. STK’lar için LMS programı almak, güncellemelerini sağlamak ve yönetmek oldukça maliyetli süreçler olmaktadır.

Üçüncü önemli kısıt ise STK’ların uzmanlıklarını kaynağa çevirmede karşılaştığı sıkıntılardır. Bunun için uzmanlıklarını eğitim tasarımı ve çekim desteği aldıktan sonra çekmeleri ve uygun bir LMS altyapısı aracılığıyla ücretli veya ücretsiz şekilde topluma ulaştırmaları mümkün olabilecektir.

Sorun 2: Ülkemizde gençlik katılımı önemli bir sorundur. Gençler genel olarak edilgen bir şekilde ele alınmaktadır. Gençlerin enerjisinin uygun bir şekilde kullanılabilmesi için eğitim, akran mentorluğu, proje yazımı ve uygulamasının iç içe geçtiği programlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Sorun 3: Sosyal fayda alanında çalışan birçok yapı bulunmaktadır. Bununla birlikte, alanda çalışan yapıların çalışmalarının görünürlüğü ve ağ ilişkisi kurma faaliyetleri oldukça sınırlıdır. Bu yapıların birbirinden haberdar olduğu ve vizyon transferi yaptığı dijital medya yayıncılık faaliyetlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

4. Bu Sorunları Çözmek İçin Stratejilerimiz Neler?

Sosyal Garaj olarak aşağıda belirtilen stratejiler çerçevesinde çalışarak ülkemizin sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

Strateji 1: Ülkemizdeki STK’lar başta olmak üzere kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapan kurumlara eğitim tasarımı, oyunlaştırma, öğrenme yönetim sistemi altyapısı, eğitimlerin ve projelerin dijital pazarlama ve konumlandırma hizmetleri sunmak.

Strateji 2: 18-26 yaş arası gençlik kulüplerine kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında kaliteli içerikler halinde eğitimler vermek, eğitimlerin sonrasında uygulama ile pekiştirmek amacıyla mikro hibe programları düzenlemek.

Strateji 3: Sosyal faydaya ilişkin Youtube Kanalı, Blog, Podcast ve E-bülten aracılığıyla yayınlar yaparak ülkemizde sosyal farkındalığın ve paydaşlar arası sinerjinin artırılması için çalışmalar yapmak.

Uzun yıllardır sivil toplumda edindiğimiz deneyimle yola çıktık. Sizleri de yanımızda olmaya çağırıyoruz.

Gelin, özlenen dönüşümü hep birlikte biçimlendirelim.

Sosyal Garaj Ekibi 

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın