Hakkımızda

Sosyal Garaj Sorunlara Yenilikçi Çözümler Derneği  

1. Biz Kimiz?

Uzun yıllardır eğitim alanında yenilikçi çalışmaları özemseyen yapımızla sınırları aşan, yenilikçi ve fırsat eşitliği temelinde eğitimi arayan bireyleriz.

2. Vizyon, Misyon, Temel Değerler

2.1. Vizyon

Eğlence ve öğrenmenin karışımı öğrencenin yenilikçi eğitim teknolojileri ve teknikleriyle buluştuğu, herkesin bu sayede eğitime eriştiği ve potansiyelini keşfettiği bir dünyayı düşlüyoruz.

2.2. Misyon

Yenilikçilik ve fırsat eşitliği temelinde sınırları aşan ve fark yaratan eğitimi mümkün olan herkes için erişilebilir kılıyoruz.

2.3. Temel Değerler

Kapsayıcılık İlkesi: Sosyal Garaj, tüm paydaşlarıyla etkili ve verimli bir iletişim kurar, paydaşlarının görüş ve değerlendirmelerine değer verir ve tüm iş süreçlerini ve eğitimlerini bu şekilde yapılandırır.

Sürdürülebilirlik İlkesi: Sosyal Garaj, tüm iş süreçlerini ve işlemlerini sürdürülebilir bir şekilde yapılandırmaya, çevresel ve sosyal anlamda olumsuz etkilerini azaltmaya ve olumlu etkilerini artırmaya odaklanır. 

Yenilikçilik İlkesi: Sosyal Garaj, sosyal ve çevresel sorunlara sürekli yenilikçilik yaklaşımıyla çözümler üretir. Yenilikçi çalışmalar için gerekli araştırma, ortakları bilgilendirici ve karar alma sürecine dahil edici çalışma yapılır. Yenilikçi süreç başarısızlığa uğrasa bile sürecin sorumluluğu ve maliyeti sürece katılanlarca birlikte üstlenilir. 

 

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın