Hakkımızda

Sosyal Garaj Sorunlara Yenilikçi Çözümler Derneği  

1. Biz Kimiz?

Uzun yıllardır sosyal girişimcilik alanında çalışan bireylerin kurduğu bir yapı olan Sosyal Garaj, sosyal ve çevresel sorunları giderek derinleşen dünyamızda gençlerin toplumsal pozitif dönüşümde etkili bir şekilde konulanması için çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla gençleri

***Eğitimler

***Kamplar

***Burslar

***Mikrohibeler

ile desteklemektedir.

Sosyal Garaj, hem bir işletme hem bir dernek olarak yapılanmıştır. Elde ettiği geliri doğrudan gençlere yönelik çalışmalara aktarır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Uzaktan Eğitim Kurumu olan Sosyal Garaj'da sosyal fayda eğitimleri 18-26 yaşları arasındaki gençlere ücretsizdir. 

2. Vizyon, Misyon, Temel Değerler

2.1. Vizyon

Eğlence ve öğrenmenin karışımı öğrencenin yenilikçi eğitim teknolojileri ve teknikleriyle buluştuğu, herkesin bu sayede eğitime eriştiği ve potansiyelini keşfettiği, sosyal ve çevresel sorunların çözümünde öncü olduğu bir dünyayı düşlüyoruz.

2.2. Misyon

Yenilikçilik ve fırsat eşitliği temelinde sosyal sorunları çözmek için öncü çalışmaların yapıldığı, gençlerin toplumsal pozitif dönüşümde öncü bir şekilde konumlandığı etkili çalışan bir sosyal inovasyon kuluçka merkezi olmak.

2.3. Temel Değerler

Kapsayıcılık İlkesi: Sosyal Garaj, tüm paydaşlarıyla etkili ve verimli bir iletişim kurar, paydaşlarının görüş ve değerlendirmelerine değer verir ve tüm iş süreçlerini ve eğitimlerini bu şekilde yapılandırır.

Sürdürülebilirlik İlkesi: Sosyal Garaj, tüm iş süreçlerini ve işlemlerini sürdürülebilir bir şekilde yapılandırmaya, çevresel ve sosyal anlamda olumsuz etkilerini azaltmaya ve olumlu etkilerini artırmaya odaklanır. 

Yenilikçilik İlkesi: Sosyal Garaj, sosyal ve çevresel sorunlara sürekli yenilikçilik yaklaşımıyla çözümler üretir. Yenilikçi çalışmalar için gerekli araştırma, ortakları bilgilendirici ve karar alma sürecine dahil edici çalışma yapılır. Yenilikçi süreç başarısızlığa uğrasa bile sürecin sorumluluğu ve maliyeti sürece katılanlarca birlikte üstlenilir. 

3. Dernek Tüzüğündeki Amaçlar

***Ekonomik, sosyal ve çevresel krizlere karşı esnek örgütlenme ve üretim modelleri için başta teknoloji tabanlı olmak üzere pilot projeler hayata geçirmek ve yaygınlaştırmak,

***Öğrenme tasarımları, öğrenme yönetim sistemi altyapıları, mikro hibe ve hibe programları, kaynak geliştirme, zaman bankaları, paylaşım ekonomisi, alternatif ekonomi ve finans sistemleri, kooperatifler, çalışma saatlerinin azaltılması, evrensel asgari ücret, markasızlaşma gibi alanlarda çalışmalarda bulunmak,

***Davranışsal ekonomi ve büyüme gibi yenilikçi ekonomik teori ve uygulamaları hakkında kamuoyunda farkındalık artırıcı faaliyetler ve uygulamalar gerçekleştirmek,

***Çevre, iklim krizi, ulaşım ve hareketlilik, ekonomi ve toplumsal refah konusundaki optimum dengenin araştırılmasına ilişkin çalışmalar yapmak,

***Daha az çalışıp daha fazla kültür ve sanat odaklı yaşamı merkeze alıcı çalışmalar yapmak,

***Katılımcı ekonomik ve sosyal karar alma modellerinin geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması için çalışmak.

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın