Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formundaki bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

SATICININ BİLGİLERİ

Satıcı/Hizmet Sağlayıcı Adı ve Unvanı
Sosyal Garaj Eğitim, Bilişim, Sosyal İnovasyon, Proje Ve Reklam Ltd. Şti.
Adresi
Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. Niyazibey Apt. 17/8 Çankaya, Ankara, Türkiye
Mersis No
Telefon
+90 312 418 46 58
E-Posta
sosyalgaraj@bazgirisim.com
İnternet Sitesi Adresi
www.sosyalgaraj.net

ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ

www.sosyalgaraj.net sitesi üzerinden satıcı tarafından satışa sunulan eğitimlerdir.

SINIRLAMALAR

SATICI, söz konusu hizmetler ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç hizmetlerin ifasını ve sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

SÜRE

Alıcı satın almayı gerçekleştirdiği tarihten başlayarak 3 iş günü içerisinde kendisine satıcı tarafından elektronik ortamda kullanıcı adı tanımlanır ve satıcı kurumun kendisine sağlayacağı eğitim hizmetlerinden faydalanabilecektir.

ÜCRET

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen eğitim türleri için ücret, ürünün satın alınma anında, bir seferde veyahut kredi kartına ya da havale/EFT yolu ile taksitler halinde tahsil edilir.

TESLİMAT ve İFA

Uzaktan eğitim ürünlerinin fiziki teslimatı bulunmamaktadır. İnternet ortamında sunulan ürün, ürünün satın alınması ile alıcıya www.sosyalgaraj.net internet sitesi üzerinden eğitim hizmeti sunulmaya başlanır. Satın alınan hizmetin yanında hediye olarak verilen eğitim ürünü kitap/yayın/cd olması halinde alıcının bildirmiş olduğu iletişim bilgilerine kargoyla ulaştırılması satıcının yükümlülüğüdür.

CAYMA HAKKI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği“nin 15. maddesinin “ğ” bendinde belirtilen “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” ve “h” nolu bendinde belirtilen “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” cayma hakkının kullanılamayacağı durumları gösterir. Eğitim hizmetlerimiz elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması nedeniyle ürün ile ilgili olarak alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır.

İTİRAZ

Ticaret Bakanlığı’nın her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde ANKARA tüketici sorunları hakem heyetine veya ANKARA tüketici mahkemesi YETKİLİDİR.

TARİH

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda düzenlenmiş ve alıcının satın almayı gerçekleştirdiği tarihde www.sosyalgaraj.net internet sitesi üzerinde SATIŞ SÖZLEŞMESİ öncesi yer almaktadır.

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın