Öğrenme Yönetim Sistemleriyle Değişen Dünyada Öğrenme

Öğrenme Yönetim Sistemleriyle Değişen Dünyada Öğrenme

Öğrenmeyi ve gelişimi kurum içi veya dışı paydaşlarıyla etkili bir şekilde yapılandırmak için Öğrenme Yönetim Sistemleri - Learning Management Systems son 30 yıldır yoğun bir şekilde kullanılıyor.

LMS Nedir?

LMS, kuruluşların e-öğrenme içeriklerini dahili olarak depolamasını, yönetmesini ve dağıtmasını sağlayan çevrimiçi bir sistemdir. Ayrıca, öğrencilerinizin ilerlemesini izlemenizi sağlar. 

Bazı açık kaynak kodlu LMS’ler Moodle ve Blackboard’dur. 

Birçok kuruluş, öğrenme ve gelişimi desteklemek için ders müfredatı, tartışma panoları veya kısa sınavlarla, kısacası öğrenme ve gelişimin olduğu her alanda LMS’leri kullanır. 

LMS’in Faydaları Nelerdir?

LMS’ler genelde kurum içi veya kurum dışı amaçlarla kullanılmaktadır. Genelde kamu veya özel sektör kuruluşları LMS’leri kurum içi kullanmaktadır. Nihai tüketiciye eğitim satan LMS’ler de bulunmaktadır. 

Başlıca amaçları eğitimler veya kampanyalar yoluyla farkındalık oluşturmak olan sivil toplum kuruluşları da LMS’leri kullanmaktadır. LMS’ler sivil toplumda gönüllü yönetimi veya diğer birçok kurum içi eğitim programında kullanılabileceği gibi, eğitim satışları yoluyla kaynak geliştirmede de kullanılabilir.

LMS’ler vasıtasıyla yüzyüze eğitimin tüm detayları online ortama aktarılabilir. Performans desteği oluşturulup öğrenme ekosistemi yaratılabilir. 

LMS Çeşitleri Nelerdir?

Açık kaynak (ücretsiz) kodlu LMS’ler

Açık kaynaklı LMS yazılımı, bir grup insan veya topluluk tarafından paylaşılan bir kod kullanılarak oluşturulur ve sistem üzerinde işbirliğine izin verir. En büyük LMS’lerden birisi Moodle'dır. Ancak çoğu LMS, ticari şirketlere ait kapalı kaynak kodludur.

Açık kaynaklı bir LMS, bir satıcıya lisans ücreti ödemeniz gerekmeyeceği anlamına gelir ancak bu LMS'in ücretsiz olduğu anlamına gelmez. Hala, barındırma, kullanım ve bakım maliyetleri bulunmaktadır.

Hedef Kitle

Bazı LMS'ler, 1.000'den fazla çalışanı olan kurumsal şirketlere hizmet verirken, diğerleri daha küçük şirketlere odaklanır. Temel fark, yönetim ve raporlama özelliklerinde yatmaktadır. Genel olarak öğrencilerin arayüzü ve özelliklerini karşılaştırma aracılığıyla yapılmaktadır. 

Bulut Tabanlı veya Kendi Güvenlik Duvarınızın Arkasındaki LMS’ler

Günümüzde LMS’ler yaygın bir şekilde bulut tabanlı ve yazılıma hizmet ödenecek şekilde yapılandırılmaktadır. Bu model kapsamında, bir yazılım lisansı satın alır ve her yıl bir bakım ücreti ödersiniz. Lisans yalnızca yazılımın maliyetini kapsarken, abonelik ücreti barındırma ve teknik desteği de kapsamaktadır.

Tam Gelişmiş LMS ve Hafif LMS Nedir? 

Tam Gelişmiş LMS’ler kurumların ihtiyaçlarına göre oldukça derinlikli bir şekilde yapılandırılabilmektedir. Hafif LMS’ler ise, kurs barındırma ve sonuç izlemeye dayanan yalnızca bir LMS'nin ana işlevlerine sahip bir öğrenme platformudur.

Pek çok LMS yazılımı türü mevcut olduğundan, farklılıkları anlamak ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmek önemlidir.

LMS’lerdeki Yönetim Özellikleri Nelerdir?

Kurs yönetimi: Bu özellik, doğru öğrenme materyallerini doğru zamanda doğru öğrenciye iletmenizi sağlar. Öğrenme materyalleri e-öğrenme kursları ve PDF'ler, videolar ve hatta canlı eğitim oturumları olabilir.

Değerlendirme ve izleme olanakları: Bu, bir kuruluşun öğrencilerin etkinliklerini kaydederken, sonuçlarını ve ilerlemelerini takip etmesine olanak tanır.

Raporlama: Öğrenci raporları, genellikle harici bir İK sistemiyle entegre etme seçenekleriyle birlikte hem öğrencinin katılımı hem de sonuçları hakkında fikir verir.

Destekleyici standartlar: Öğrenme dünyasında SCORM, AICC, LTI ve xAPI gibi standartlar vardır. Bu standartlar, bir kursun yürütülmesine ve sonuçların izlenmesine olanak tanır.

LMS’lerdeki Öğrenme Özellikleri Nelerdir?

Kurs arayüzü: Öğrenmenin gerçekleştiği yer burasıdır. Öğrenciler, mevcut e-öğrenme içeriğiyle etkileşim kurmak için bu arayüzle etkileşime girer.

Forum: Aynı kurstaki öğrenciler bir forum kullanarak tartışmalara katılabilir.

Öğrenme Yolu: Öğrenme yolları, öğrencinin belirli bir hedefe ulaşmak için tamamlaması gereken bir dizi öğrenme aktivitesidir.

Oyunlaştırma: Oyun benzeri öğeler, öğrenenleri daha aktif olmaya zorlayabilir. Örneğin, lider tabloları, rekabetçi, oyun benzeri bir deneyimi teşvik eder.

Kurs kitaplığı: Belirli programları öğrencilere iletmenin yanı sıra çoğu LMS, öğrencilerine bir kitaplık da sunar.

Öğrenme Ekosisteminin Bir Parçası Olarak LMS

Öğrenme ihtiyaçları değişiyor. Öğrenmenin kendisi de öyle. Eskiden öğrenme ve gelişim departmanı tarafından yüz yüze toplantılar veya resmi e-öğrenme kursları kullanılarak organize edilen örgün, yukarıdan aşağıya öğrenmeye odaklanılırdı. Şimdi, bu odak, öğrenme ekosistemi dediğimiz bir organizasyon içinde bilgi paylaşımını güçlendirmeye ve çalışanları iş başında desteklemeye kaydı.

Artık kurs oluşturma dışarıdan hizmet alımıyla yapılan bir iş olmaktan çıkıp kurum içinde kişilerin sürüklediği “Çalışan Tarafından Oluşturulan Öğrenme”ye dönüştü.

Bu noktada, içeriği oluşturmak ve sürdürmek için gereken araçlar da dönüşüyor. Etkili bilgi paylaşımı ve performans desteği oluşturmak LMS’lerin ortak amacı oldu.

Genel olarak kurumsal bir ortamda dört öğrenme ve gelişim alanı bulunur: yetenek geliştirme, resmi öğrenme, bilgi paylaşımı ve performans desteği.

Son birkaç yılda - yukarıdan aşağıya öğrenmeden akranlar arasında bilgi paylaşımına geçiş eğilimi nedeniyle - e-öğrenme dünyası bilgi paylaşımı çeyreğine doğru bir kayma gördü. Ayrıca, onu kolaylaştıran Learning eXperience Platformları (LXP) hızlı bir yükselme yaşadı. Artık çalışanları işte desteklemeye artan ilgiyi görüyoruz.

Bu değişimler, öğrenme içeriği oluşturmak, sürdürmek ve yayınlamak için her türlü öğrenme ile ilgili araca ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. İşte bu araçların birleşimine Öğrenme Ekosistemi diyoruz. 

Son Dönemde Yükselen Öğrenme Deneyim Platformlarını Anlıyor muyuz?

Öğrenme Deneyim Platformlarında öğrencinin inisiyatif alacağı ve tekrar tekrar öğreneceği Netflix benzeri yapılanmış platformlara ihtiyaç var. Yalnızca video arama tabanlı değil kütüphane tabanlı da LXP’lere ihtiyaç duyuluyor.

Bir LXP'nin doğası, yalnızca öğrencinin kontrolü ele almasını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların kendi içeriklerini yayınlamalarını sağlayarak Çalışan Tarafından Oluşturulan Öğrenmeyi kolaylaştırmayı çok daha uygun hale getirir. Netflix'in TV’ye meydan okuması gibi, LXP'ler de bilgi paylaşımı sunarak LMS'in yukarıdan aşağıya yaklaşımına meydan okuyor. 

Bir LMS’e İhtiyaç Duyuyor musunuz?

Öğrenme ve gelişim alanında tektonik bir değişim yaşıyor. Çalışanların tam zamanında kaynaklara giderek daha fazla ihtiyaç duyması nedeniyle, eğitim sektöründeki yukarıdan aşağıya yaklaşım artık tüm eğitimler için mantıklı değil.

LMS'ler ise genel olarak geleneksel şekilde  sonuçları izleme ve sertifika verme ihtiyacı, uyumluluk eğitimi ve yönetmelikleri için gereklilikler nedeniyle yukarıdan aşağıya tasarlanmış durumda. 

Bir LMS'e ihtiyacınız olup olmadığı sorusunu yanıtlamak için daha büyük resmi, yani öğrenme ekosistemini düşünmek önemli. Öğrencilerinizi ve kurs oluşturucularınızı güçlendirmek için hangi araçlara ihtiyaç olduğunu kendinize sorun, aynı zamanda öğrenme ve gelişim hizmetlerinizi düzene sokmaya ve geliştirmeye yardımcı olun. 

Unutmayın: LMS'in kurum içi veya kurum dışı öğrenme ve gelişimde oynayacak bir rolü olabilir ancak bu oluşturacağınız öğrenme ve gelişim ekosisteminin yalnızca bir kısmıdır.

Bu yazı, Easy Generator sitesinden Sosyal Garaj Dönüşüm Öncüsü Abdullah OSKAY tarafından "Resmi olmayan çeviri resmiden üstündür. (Informal over formal)" ilkesiyle Türkçe'ye kazandırılmıştır.

Yorumlar

Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın