Eğitimlerle Güçlen, Mikrohibelerle Uygula

Eğitimlerle Güçlen, Mikrohibelerle Uygula

Geçtiğimiz günlerde Family For Every Child Ağı’nın üyeleri ile uluslararası yardımların doğasına ilişkin bir fikir tartışmasına katıldık. Toplantıda Hindistan, İngiltere, Türkiye ve Gana’dan temsilciler hazır bulundu. Öne çıkan notları aşağıda derliyorum.

Toplantıda Sosyal Garaj olarak 

-Türkiye’de sivil toplumun geleneksel olarak yardım temelli bir yapıda ilerlediği, modern değerler olan çevre, insan, doğa hakları gibi konularda örgütlenmeye çalışmanın 50-60 yıllık bir geçmişinin olduğu, 

-Yardım temelli sivil örgütlenmenin istenen dönüşümü sağlamakta etkisiz kalabildiği, özellikle dini bayramlar sürecinde Türkiye’den diğer gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere yoğun bir bağış çıkışı yaşanabildiği,

-Geleneksel örgütlenmelerin yaptığı bu bağışları daha etkili dönüşüm kanallarına uyarlamanın etkili olabileceği, bu amaçlar bazı yapıların da çalışmalar yaptığı,

-Türkiye’nin dışında İslam coğrafyasının genelinde de sosyal sorunların çözümünde geleneksel olarak Vakıf temelli çözümlerin kullanıldığı, 

-Özellikle petrol geliri yüksek ülkelerden Afrika ve diğer ülkelere yüksek mahiyette yardım fonları çıkabildiği,

-Türkiye’nin önemli oranda Arap mülteci nüfusuna sahip olması nedeniyle Türkiye’deki bazı STK’ların da bu ülkelerden fon çekmek için çalışmalar yaptığı,

-Türkiye’deki STK ekosisteminin AB’den aktarılan fonlar nedeniyle obez bir halde olduğu ve birçok noktada bu fonların etkinsiz kullanıldığının ifade edildiği,

-Türkiye özelinde proje fonlarından bağımsız özkaynak yaratabilen STK ekosisteminin oluşturulmasının en öncelikli alanlardan birisi olduğu, Sosyal Garaj olarak bunun üzerine çalışmalar yapmak istediğimizi, bu amaçla STK’ların uzmanlıklarını eğitim tasarlama, öğrenme yönetim sistemi altyapısı sağlama ve dijital pazarlamayla STK’lar için gelir getirici bir modele taşımak istediğimizi,

-Sosyal Garaj’da ayrıca mikro hibe programları da tasarlamak istediğimizi, özellikle gençlik katılımını artırıcı çalışmalar için kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere eğitim vermenin yanı sıra proje hazırlama, ekip kurma, proje yönetme gibi becerilerin de gelişmesini sağlamak istediğimizi, bu alanda Türkiye’de önemli bir potansiyel olduğunu,

-Türkiye’deki STK’lara dönük fonzip.com, acikacik.com, vb. çözüm ortaklıklarının gelişmeye başladığını, eğitim ve mikrohibe alanında da Sosyal Garaj’ı bu şekilde önemli bir çözüm ortağı olarak konumlamak istediğimizi,

-“Eğitimlerle Güçlen, Mikrohibelerle Uygula” yaklaşımının sorunları anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek için en uygun model olduğuna inandığımızı,

-Family For Every Child Ağı ve üyelerinin Türkiye deneyiminden faydalanması için de elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu 

aktardık. 

Adım adım inşa edeceğimiz bu süreçte, Türkiye’den dünyanın sorunlarına etkin ve yetkin, örnek alınacak bir model çıkaracağız. Gelin bu süreçte yanımızda olun, umut olun, var olun.

Sosyal Garaj Ekibi

Yorumlar

Bu makaleye henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum Ekle

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın