Stratejik Plan Hazırlanması

Stratejik Plan Hazırlanması

Sivil Toplum Kuruluşları için kıt kaynaklarını en etkin şekilde yönetme önem arz etmektedir. Bu amaçla, vizyon, misyon, temel değerler, hedef kitlenin sorunlarının analizi, hedef, amaç ve stratejilerin belirlenmesinden oluşan entegre bir yönetime ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunların katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yapılması STK'nın iç ve dış paydaşlarınca sahiplenilmesini beraberinde getirmekte; güçlü ve kurumsal bir çizgiye sahip bir STK ortaya çıkmaktadır.

Stratejik Planı Süreci Nasıl İşlemektedir?

Stratejik Plan süreci ön hazırlık, ortak akıl toplantısı, raporlama, sunum ve nihai aşama olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.

Ön Hazırlık Süreci: Kurumun halihazır yapısının analizi, daha önce hazırlanmış belgelerin incelenmesinden oluşur.

Arama Çalıştayı: Stratejik plan hazırlanması için iç ve dış paydaşların katılımıyla ortak akıl toplantısı düzenlenmesinden oluşur. 

Raporlama: Ön hazırlık çalışması ve arama çalıştayının ardından elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde stratejik plan taslağının oluşturulması adımıdır.

Sunum: Oluşturulan startejik plan taslağının tüm paydaşların görüşüne açılması ve belirli bir süre içinde tüm yorum ve değerlendirmelerin ele alındığı süreçtir.

Nihai aşama: Stratejik plan taslağınının nihai hale getirildiği aşamadır.

Tüm bu süreçler ortalama üç hafta içinde tamamlanmaktadır.

Neden Sosyal Garaj?

Sosyal Garaj, alanda uzun yıllardır çalışan ve stratejik plan felsefesini benimsemiş sosyal dönüşüm öncüleri tarafından kurulmuştur. Sosyal garaj öncülerinin felsefesi, alanın kurumsal ve kapsamlı bir dönüşümü için katkı sunmaktır.

Siz de STK'nızın stratejik plan yaklaşımıyla kapsamlı bir kurumsallaşma adımını başlatmak için Sosyal Garaj ile iletişime geçin, birlikte dönüştürelim.

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın