Kaynak Geliştirme Koçluğu

Kaynak Geliştirme Planı Nedir?

Bir kuruluşun tüzel kişilik kazanabilmesinin en önemli bileşeni kendi bütçesini oluşturabilmek ve kurulları aracılığıyla oluşturmuş bulunan bütçeyi belirlenen öncelikler doğrultusunda tahsis edebilmektir. Her kuruluş, amaçlarına ulaşmak için mali veya ayni, somut veya soyut kaynağa ihtiyaç duyar. Bunu yapabilmek için yenilikçi yöntemlerin kuruluşun bünyesine uyarlanması esastır. Bunların tümünü entegre bir şekilde yapabilmek için Kaynak Geliştirme Planı ve Koçluğuna ihtiyaç bulunmaktadır.

Kaynak Geliştirme Planı Neleri İçermektedir?

Kaynak Geliştirme Planı, kuruluşun vizyon, misyon, temel değerleri, amaçları ve stratejileri ile uyumlu olacak şekilde mali veya ayni, somut veya soyut kaynaklara ulaşmasını, halihazırda elinde bulunan kaynakların da en etkin şekilde kullanılmasını amaçlayan ve bunu bir plan dahilinde yapan bir yapıyı kurmayı hedefler. 

Kaynak Geliştirme Planı, her plan gibi katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yapılmalı, iç ve dış paydaşlarca sahiplenilmeli, performans ölçüm ve değerlendirmeleri belirli dönemler halinde ele alınmalıdır.

Kaynak Geliştirme Planı Süreci Nasıl İşlemektedir?

Kaynak Geliştirme Planı süreci ön hazırlık (check-up), ortak akıl toplantısı, raporlama, sunum ve nihai aşama olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.

Ön Hazırlık Süreci: Kurumun halihazır kaynak geliştirme yapısının analizi, daha önce hazırlanmış belgelerin incelenmesinden oluşur.

Arama Çalıştayı: Kaynak geliştirme planı hazırlanması için iç ve dış paydaşların katılımıyla ortak akıl toplantısı düzenlenmesinden oluşur. 

Raporlama: Ön hazırlık çalışması ve arama çalıştayının ardından elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde kaynak geliştirme plan taslağının oluşturulması adımıdır.

Sunum: Oluşturulan startejik plan taslağının tüm paydaşların görüşüne açılması ve belirli bir süre içinde tüm yorum ve değerlendirmelerin ele alındığı süreçtir.

Nihai aşama: Kaynak geliştirme plan taslağınının nihai hale getirildiği aşamadır.

Tüm bu süreçler ortalama üç hafta içinde tamamlanmaktadır.

Kaynak geliştirme koçluğu ise aylık düzenli dönemler halinde STK'lara sağlanmaktadır.

Neden Sosyal Garaj?

Sosyal Garaj, alanda uzun yıllardır çalışan ve stratejik plan felsefesini benimsemiş sosyal dönüşüm öncüleri tarafından kurulmuştur. Sosyal garaj öncülerinin felsefesi, alanın kurumsal ve kapsamlı bir dönüşümü için katkı sunmaktır.

Siz de STK'nızın kaynak geliştirme planı yaklaşımıyla kapsamlı bir kurumsallaşma adımını başlatmak için Sosyal Garaj ile iletişime geçin, birlikte dönüştürelim.

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın