Çalıştay Düzenlenmesi ve Raporlanması

Çalıştay Nedir?

Belli bir konuda, farklı uzmanlıkları olan çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen toplantılardır.

Çalıştay Sonucunda Ne Hedeflenir?

Çalıştayların sonucunda farklı sektör ve disiplinlerin birlikte sinerji içinde bir soruna ortak akıl ile yol haritası ve eylem planı çıkarması, savunuculuk yapılması gibi farklı raporlar hazırlanır ve bu raporlar ilgili paydaşlarla paylaşılarak sorunun sahiplenilmesi ve çözümü hedeflenir.

Çalıştaylar Nasıl Düzenlenir?

Aşama 1: Planlama Aşaması

Aşama 2: Davet Aşaması

Aşama 3: Etkinlik Yönetimi Aşaması

Aşama 4: Raporlama Aşaması

Aşama 5: Paydaşlardan Görüş Toplama Aşaması

Aşama 6: Rapora Son Halinin Verilmesi Aşaması

Aşama 7: Raporun Paydaşlarla Posta ve Dijital Yolla Gönderilmesi Aşaması

Neden Sosyal Garaj?

Sosyal Garaj, alanda uzun yıllardır çalışansosyal dönüşüm öncüleri tarafından kurulmuştur. Sosyal garaj öncülerinin felsefesi, alanın kurumsal ve kapsamlı bir dönüşümü için katkı sunmaktır.

Siz de çalıştaylar yoluyla kapsamlı bir sosyal dönüşüm ve sinerji adımını başlatmak için Sosyal Garaj ile iletişime geçin, birlikte dönüştürelim.

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın