Sosyal Fayda Eğitimleri

ALZHEİMER KAMPÜS - Yaşlı ve Alzheimer Hastalarına Bakımveren Sertifika Programı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Bilim Dalı Başkanlığı ve Türkiye Alzheimer Derneği işbirliğinde geliştirilmiş bulunan bir sertifika programıdır.

0.0 0 Yorum

Kurs Hakkında

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer hastalığı bilişsel gerilemeyle birlikte nöropsikiyatrik olarak davranışsal rahatsızlıklara neden olan, kişinin günlük yaşam faaliyetlerinde bozulmalar meydana getiren ve kişide fiziksel ve psikolojik olarak yıkımlar meydana getirmektedir Hastalığın evrelerine bağlı olarak kişide fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak engellilik durumu oluşabilmektedir. Alzheimer hastalığıyla birlikte bireyde bilişsel yetilerde kayıp, günlük yaşam becerilerinde azalma, psikolojik olarak çökme ve davranışlarda kendi içine kapanma gibi durumlar görülmektedir. Alzheimer hastalığı demansın en sık görülen türüdür. Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan Alzheimer, yaşlılarda sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Gerek aileler gerekse ilgili sağlık kurumları, bakım hizmeti veren kuruluşlar bu hızla artan hasta popülasyonuna hazırlık olmak durumunda kalacaktır. Alzheimer hastalığının çok sinsi ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle çoğu zaman teşhisi kolay bir şekilde mümkün olmamakta, tedavisi için geç kalınmakta ve hastalığın seyri her birey için seyri farklı olmaktadır. Bu nedenle Alzheimer hastalığı sadece bireyi değil bakım veren kişiyi ve aile üyelerini de etkilemektedir. Böylece Alzheimer hastalığında tıbbi boyutun ötesinde bakım veren aile üyelerinin, bakım yükünün, yaşanılan güçlüklerin ve her bireyin yaşadığı ayrı hikayelerin var olduğu psikososyal boyut gündeme gelmektedir. Bu nedenle Alzheimer hastalığı sadece tıbbi bakım ve tedavi yönünden ele alınmamalı hem hasta bireyin hem de hastaya bakım verenlerin merkezde olduğu, sosyal destek mekanizmalarına gereksinim duyulan multidisipliner bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir.

Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınlar için eğitim size ne kazandıracak?

Alzheimer hastalarına bakımveren kadınlar için eğitimin öncelikli hedefi, gayri resmi bakıcı kadınların akrabalarına bakarken edindikleri becerilerin tasdiklenmesi ve belgelendirilmesi, sosyal ve ekonomik dışlanmanın üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır. Eğitimle Türkiye’de artan paramedikal ve bakım personeli açığına cevap verileceği ve yalnızca nihai yararlanıcıların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda ülkenin işgücü piyasası talebi için de fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Eğitim, Alzheimer ve demans hastalarına bakımveren kadınlara bakım teknikleri ve teknolojilerini sunarak kişisel güçlenmelerini destekleme ve meslek sahibi yapma amacını taşımaktadır.

Alzheimer hastalarına bakımveren kadınlar için eğitim Türkiye Alzheimer Derneği tarafından gerçekleştirilen ABKOSE projesi (Alzheimer Hastalarına Bakımveren Kadınlar için Online Sertifikalı Eğitim Programı Geliştirme projesi) kapsamında yürütülmektedir. ABKOSE projesinin ana hedefi, Alzheimer veya diğer demans türlerinden birinin tanısını almış kişiler ve ailelerinin karşılaştıkları zorlukları tanımlamak ve bunlar hakkında farkındalık yaratmak, aile üyeleri de dahil olmak üzere fiziksel veya sağlık sorunlarına dayalı ayrımcılığı önleyerek bu hastalıktan mustarip kişilerin ürün ve hizmetlere erişimini arttırmak, sağlıklarını, sosyal ve çalışma haklarını korumak, hastalık mağduru ailelerin sosyal dışlanmasını azaltmak ve gayri resmi bakıcıların yaşlı veya hasta akrabalarına bakarken edindikleri becerilerin tasdiklenmesi ve belgelendirilmesi için bir mekanizma geliştirmek ve desteklemek ve demansla ilgili sorunların ele alınmasına yönelik siyasi katılım ve iradeyi artırmaktır.

Eğitim nasıl yapılıyor?

Eğitim asenkron olarak gerçekleşmektedir. Eğitimin içeriği her biri alanında uzman doktor, hemşire, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, geriatrist, diş hekimi gibi pek çok eğitmen tarafından hazırlanmıştır.

Eğitimin sonunda sertifika veriliyor mu?

Her bir modülün sonunda yer alan değerlendirme sorularından oluşan online sınavdan başarılı olarak modülleri tamamlayan katılımcılar modüllerin bitiminde sertifika sınavına girecektir. Sertifika sınavından başarılı olan katılımcılara İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Bilim Dalı Başkanlığı ve Türkiye Alzheimer Derneği onaylı sertifika verilecektir.

Neler Öğreneceğim

 • Yaşlı ve Alzheimer Hastalarına Bakımla İlgili Genel Bilgi ve Yöntemleri Öğreneceksiniz.

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma veya Öğrenci Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf

Kurs İçeriği

 • Yaşlılık Nedir?
 • Yaşlılık Psikolojisi ve Sosyolojisi
 • Yaşlılıkta Karşılaşılan Sağlık SorunlarıYaşlılarda Hukuk ve Sosyal Güvenlik
 • Yaşlı ve Hastalar İçin Sunulan Hizmetler
 • Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite
 • Hastalarla İletişim Kurma
 • Alzheimer Hastalarıyla İletişim Kurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Sözel İletişim Kurmayan Hastayla İletişim
 • Hasta Yakınları İletişim Kurma
 • Enfeksiyon Hastalıkları ile İlgili Tanımlar ve Kavramlar
 • Her Yaşta Görülebilen Enfeksiyon Hastalıkları
 • Yaşlılıkla Birlikte Görülen Sinir Sistemi Sorunları
 • Eklem Hastalıkları
 • Cilt Hastalıkları
 • Kulak ve Burun Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları
 • Üriner Sistem Bozuklukları
 • Mide Hastalıkları
 • İlaç Nedir?
 • İlaç Grupları Neledir?
 • İlacın Veriliş Şekilleri?
 • İlaç Vermede Temel İlkeler
 • İlaç Zehirlenmesi Durumlarında İlk Yardım
 • İlaçların Korunmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Sanitasyon ve Hijyen Nedir?
 • Sanitasyon ve Hijyen Kurallarının Önemi
 • Terminal Evrede Hasta Bakımı
 • Yas Evreleri Yaklaşan Ölüm Belirtileri
 • Yakını Ölen Aile Bireylerine Yaklaşım
 • Alzheimer Hastalığında Ev Kazalarını Önleyici Tedbirler ve Evde Güvenlik Önlemler
 • İlk Yardım Nedir?
 • Bayılma
 • Şeker Hastalığı
 • Epilepsi
 • Kalp Krizi
 • Felç
 • Koma
 • Meslek Nedir?
 • Meslek Etik Kuralları
 • Bakımveren Sorunları ve Çözümleri

Türkiye Alzheimer Derneği

Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler ve hasta yakınları tarafından 1997 yılında kurulan Türkiye Alzheimer Derneği; halkın Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muzdarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması için çalışmakta, tamamen ücretsiz olarak evde bakım eğitim hizmeti ve gündüz bakımevi hizmeti sunmakta ve farkındalık çalışmaları yürütmektedir. Merkezinin İstanbul’da olduğu, Kadıköy, Marmara, Ankara, İzmir, Mersin, Manisa, Eskişehir, Denizli, Samsun, Kayseri, Bursa, Karabük, Konya, Fethiye, Adana, Antalya, Van ve Kıbrıs temsilcilikleri ile toplamda 19 şube ile bölge halkına hizmet vermektedir.

0.0
5 Yıldız (0) 0%
4 Yıldız (0) 0%
3 Yıldız (0) 0%
2 Yıldız (0) 0%
1 Yıldız (0) 0%

Yorum Ekle

Demo Video
Kurs Fiyatı

ÜCRETSİZ

Kurs Özellikleri
 • Kontejan: Var
 • Eğitim Süreci: Asenkron
 • Eğitim Puanı: 100/100
 • Sınav Başarı Oranı: %100
SİZİ ARAYALIM

Sosyal Garaj Dünya'nın Tüm Seslerine ve Renklerine Açıktır

Tüm Soru Görüş ve Önerileriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın